Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ประชุมคนลงขัน ประจำปี 2563

กุมภาพันธ์ 9, 2020 @ 9:00 am - 5:00 pm

ขอเชิญประชุม…    คนลงขันธรรมธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๓

ณ ฐานธรรมฯชุมพรคาบาน่า   หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร
วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๙.๐๐ น. เปิดประชุมโดยประธานที่ประชุม อาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

วาระการประชุม
o พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
o พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
o พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชี
o แต่งตั้ง/แนะนำ กรรมการ ทีมงาน ผู้รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ
o สรุปเงินลงขัน รายได้-ค่าใช้จ่าย สถานะปัจจุบันและแผนการดำเนินงานระยะสั้น (1ปี) ระยะยาว (5-10ปี)
o ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการถือหุ้นของผู้ลงขัน
o สถานะทางการเงินและแผนธุรกิจของธรรมธุรกิจ
o แผนการปรับปรุง ฐานธรรมฯชุมพรคาบาน่า ฐานธรรมฯสันป่าตอง ฐานธรรมฯกรุงเทพ
o วาระอื่นๆ

หมายเหตุ …
ห้องพักที่ชุมพรคาบาน่า เต็มแล้ว จากทริปรถไฟคนลงขัน ถ้านำเต้นมากางนอนได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย มีห้องน้ำให้ใช้บริการฟรี ส่วนค่าอาหารจ่ายตามปกติ

รบกวนคนลงขันหรือสนใจลงขัน ที่จะไปร่วมงาน ลงทะเบียนเพื่อจัดเตรียมที่นั่ง น้ำดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน และขอที่ระลึก

ลงทะเบียนร่วมประชุมคนลงขัน
http://www.thamturakit.com/register/

รายละเอียด

Date:
กุมภาพันธ์ 9, 2020
Time:
9:00 am - 5:00 pm

สถานที่จัดงาน

ฐานธรรมฯ ชุมพรคาบาน่า
ชุมพร Thailand